Startechnical Logo
Τεχνολογία σταθμών καυσίμων
powered by


Τηλεματική ανίχνευση διαρροών
powered by


Πολιτικη Οδικης Ασφαλειας

Η STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε. (τεχνική εταιρεία κατασκευών) στα πλαίσια της συνέπειας και του επαγγελματισμού που τη διακρίνει, δεσμεύεται στην εφαρμογή ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας για τις δραστηριότητες μεταφορών, προς υλοποίηση των έργων της, όπως καθορίζονται στο πεδίο: «Μεταφορά Υλικών, Εξοπλισμού και Εργαζομένων στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας».

Βασική επιδίωξη της STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε.  αποτελεί η συνεχής βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και η διατήρησή της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Απόλυτος στόχος και προτεραιότητα της STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε. είναι η επίτευξη μηδενικών οδικών ατυχημάτων (αποφυγή θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού από οδικό ατύχημα).

Η εφαρμογή και η διατήρηση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (RTS: Road Traffic Safety) αποτελεί επιλογή στρατηγικής σημασίας για την STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε., ενώ η πιστοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 39001:2012, αποτελεί επιβεβαίωση της επιλογής αυτής.

Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια, η Διοίκηση της STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε. δεσμεύεται να:

  • Ενσωματώνει στο Σύστημα Διαχ. Οδικής Ασφάλειας όλες τις σχετικές διεργασίες και δραστηριότητές της,
  • Συμμορφώνεται πλήρως με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων για την Οδική Ασφάλεια,
  • Εφαρμόζει, ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012.
  • Για την εξάλειψη θανάτων & σοβαρών τραυματισμών από οδικό ατύχημα.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

  • Του καθορισμού σκοπών και της καθιέρωσης μετρήσιμων στόχων για την Οδική Ασφάλεια, καθώς και της παρακολούθησης της επίτευξής τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση,
  • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της Οδικής Ασφάλειας,
  • Της επιλογής του κατάλληλου προσωπικού, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του και της παροχής εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Οδικής Ασφάλειας, τονίζοντας την κρισιμότητα της πλήρους συμμόρφωσης με το σύνολο των νομοθετικών, κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν αυτή,
  • Της παρακολούθησης της επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια και του επιπέδου υλοποίησης των προγραμματισμένων ενεργειών,
  • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, οι οποίες διασφαλίζουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα και το καλύτερο δυνατό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσής τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Η πολιτική Οδικής Ασφάλειας της STAR Τεχνική Εμπορική Α.Ε. είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενό της σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, μπορεί να κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος και ανασκοπείται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα ώστε να διατηρείται πάντα επίκαιρη.

 

Χαλάνδρι 02/06/2022                               Νικόλαος Παναγής Αργυρόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

© STAR TECHNICAL Α.Ε.