Startechnical Logo
Τεχνολογία σταθμών καυσίμων
powered by


Τηλεματική ανίχνευση διαρροών
powered by


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

OHSAS

Η «Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ» δεσμεύεται να προβαίνει σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών και της απόδοσης της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της Εταιρείας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Οι δραστηριότητες της «Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ», οι οποίες περιλαμβάνονται στον σκοπό του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι:

  • “Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Υποδομής και Έργων Πολιτικού Μηχανικού ”

  • “ Συντήρηση και Καθαρισμός κάθε Είδους Έργων Υποδομής ”

 • “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων με Χειριστή”

Τη βάση για την πολιτική της Εταιρείας αποτελούν :

  • Η αξιολόγηση των κινδύνων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχό τους.

  • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας.

  • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.

  • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων, των προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.

 • Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.

Ο απώτερος στόχος της «Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ»είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

Η στρατηγική της «Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ» για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της βασίζεται στην πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων καταστάσεων, την ανίχνευση και την άμεση εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων που δημιουργούνται.

Η πολιτική και οι στόχοι της «Star Τεχνική Εμπορική ΑΕ» για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία.

© STAR TECHNICAL Α.Ε.