Startechnical Logo
Τεχνολογία σταθμών καυσίμων
powered by


Τηλεματική ανίχνευση διαρροών
powered by


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

TUV14001

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004, η STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,

  • για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητες της,

  • για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και

  • για τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της.

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO14001 που αφορά την :

  • “Κατασκευή και Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Έργων Υποδομής και Έργων Πολιτικού Μηχανικού ”

  • “Συντήρηση και Καθαρισμός κάθε Είδους Έργων Υποδομής

  • “Μίσθωση Μηχανημάτων Έργων με Χειριστή”

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους την ανακύκλωση, και κομποστοποίηση.

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων

  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

© STAR TECHNICAL Α.Ε.